Penawaran ini bukan merupakan informasi perdagangan
Alamat lembaga / perusahaan mengumumkan tender
Drukarnia Interak - Interak Printing House
64-700 CZARNKÓW .
GRZĘPY 50 .
Poland
Kontak person
Marcin Banaszak
marcin.banaszak@interak.pl
Telp: marcin.banaszak@interak.pl


https://myinterak.com/


CPV


  • 22000000-0
Batas waktu penerimaan tender
30.09.2020
Berlaku dari
24.04.2020
Cabang

Penawaran dan tender lainnya

Odzyskanie praw ochronnych do znaku towarowego w China


Odzyskiwanie znaku towarowego zarejestrowanego w Chinach przez podmiot trzeci.

Mungkin situs lanjut: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
Tanggal:14.06.2020 -01.12.2020  

Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach


Usługa złożenia wniosku wprost do China Trademark Office o ochronę znaku towarowego w Chinach.

Mungkin situs lanjut: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
Tanggal:14.06.2020 -01.12.2020  

Lihat penawaran lainnya