Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWybrane aspekty systemu podatkowego w Indonezji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Piętka | 2016-05-25 06:48:39
indonezja, podatki, vat

W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej niż 183 dni, osoby prawne oraz stałe przedstawicielstwa firm zagranicznych.

 

 

Informacje podstawowe

Wg. najnowszego raportu Paying Taxes 2016, przygotowanego przez PwC i Bank Światowy, Indonezja na 189 ujętych krajów, sklasyfikowana jest na 148 miejscu. Dla każdej gospodarki w badaniu oceniane są trzy cząstkowe wskaźniki:

 • wielkość wszystkich podatków ponoszonych przez podmiot gospodarczy jako procent przychodu (Total Tax Rate) – dla Indonezji wskaźnik ten wynosi 29,7%
 • czas niezbędny do wykonania zobowiązań podatkowych (234 godziny)
 • liczba dokonywanych płatności podatkowych (54)

Przepisy dot. kwestii podatkowych w Indonezji:

 • Ustawa o VAT nr 18/2000 i jej nowelizacja – ustawa nr 42/2009
 • Ustawa o podatku dochodowym nr 17/2000 i jej nowelizacja – ustawa nr 36/2008
 • Ustawa o generalnych zasadach i procedurach prawa podatkowego nr 16/2000 i jej nowelizacja – ustawa nr 28/2007

Organem odpowiedzialnym za kwestie podatkowe jest Dyrektoriat Generalny ds. Podatków podległy Ministerstwu Finansów RI (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; www.pajak.go.id).

Pomiędzy Rządem RP i Rządem RI obowiązuje umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 06.10.1992 r. (weszła w życie z dniem 25.08.1993 r.). Tekst ww. umowy dostępny jest na stronie internetowej MSZ RP: http://www.traktaty.msz.gov.pl/SearchTreaties.aspx?t=DW

 

VAT

VAT jest pobierany na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji. Jego podstawowa stawka wynosi 10%. Wybrane produkty i usługi zwolnione są z VAT. Eksport wybranych dóbr i usług objęty jest stawką 0%.

Podatek ten stosuje się do dóbr niematerialnych (w tym licencyjnych) oraz praktycznie wszystkich usług świadczonych poza Indonezją dla firm indonezyjskich. VAT stosuje się również do wszystkich wyrobów, wytwarzanych lokalnie lub importowanych. Produkcja jest definiowana, jako wszelkie działania, który zmieniają pierwotną formę lub charakter dobra, tworzą nowe towary lub zwiększają swoją produktywność.

Jeśli firma posiada jeden lub więcej oddziałów znajdujących się w różnych jurysdykcjach urzędu skarbowego, firma może złożyć wniosek o centralizację płatności podatku VAT oraz składanie deklaracji VAT.

Począwszy od 1 lipca 2016 r. podmioty gospodarcze zarejestrowane jako płatnicy VAT (PKP) będą musiały przygotowywać faktury VAT za pomocą nowego systemu elektronicznego, jaki przygotowany został przez Dyrektoriat Generalny ds. Podatków. Służąca do tego aplikacja, o nazwie „e-Faktur”, dostępna jest przez Internet.

 

Podatek od nieruchomości

Podatek gruntowy/od nieruchomości jest płatny rocznie od gruntów, budynków i budowli stałych. Stawka wynosi zazwyczaj nie więcej niż 0,3% wartości nieruchomości. Wyższe stawki mają zastosowanie w przypadku wybranych osiedli mieszkaniowych o dużej wartości.
Ponadto, obowiązuje 5% podatek od nabycia nieruchomości, której wartość przewyższa 60 mln IDR.

 

Podatek od luksusu

Wybrane towary konsumpcyjne, całkowicie przetworzone, „które nie są niezbędne do zapewienia podstawowych potrzeb życiowych”, oprócz VAT, obłożone są podatkiem od luksusu (Pajak Penjualan atas Barang Mewah – PPnBM), którego wysokość waha się od 20 do 75%.​

 

Opłaty skarbowe

Opłata skarbowa w wys. od 3 do 6 tys IDR naliczana jest przy transakcjach finansowych.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) objęte są:

 • podmioty utworzone na podstawie prawa indonezyjskiego i mające swoją siedzibę na terenie Indonezji,
 • podmioty utworzone na podstawie prawa innego niż indonezyjskie, mające siedzibę na terenie kraju trzeciego, które uzyskują przychody z działalności na rynku indonezyjskim.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych od początku 2010 r. wynosi 25%.

Prawo do 5% zniżki wysokości podatku mają spółki, których co najmniej 40% udziałów notowanych jest na indonezyjskiej giełdzie, (do tego dochodzą bardziej szczegółowe ograniczenia dotyczące m.in. udziałów poszczególnych akcjonariuszy). Do zniżki podatku uprawnione są też małe i średnie firmy miejscowe, których przychód nie przekracza 50 mld IDR rocznie. Maksymalna kwota podlegająca zredukowanemu opodatkowaniu (w tym przypadku 50% stawki podstawowej), do której stosuje się ww. zniżkę wynosi 4,8 mld IDR. Przedsiębiorstwo o przychodach nie przekraczających 4,8 mld IDR w danym roku podatkowym podlega zredukowanej stawce CIT w wysokości 1%.

Oddziały indonezyjskie firm zagranicznych obłożone są, oprócz CIT, 20% podatkiem od dochodów uzyskanych na terenie Indonezji, tj. po odjęciu kwoty podatku dochodowego.
Z dodatkowego obciążenia zwolnione są oddziały, które zarobione pieniądze zainwestują ponownie w Indonezji. Mniejsze stawki obowiązują w przypadku przedmiotowych umów dwustronnych pomiędzy Indonezją i poszczególnymi krajami.

Podatnicy działający w wybranych sektorach, tj. np.: budownictwo, transport, płacą podatek dochodowy uzależniony od ich przychodów.

Większość wydatków poniesionych w związku z osiągnięciem dochodu z działalności gospodarczej podlega odliczeniu, w tym wynagrodzenia, opłaty, odsetki, koszty wynajmu, tantiemy, koszty podróży, złe długi (z pewnymi zastrzeżeniami), składki ubezpieczeniowe, koszty i opłaty administracyjne, amortyzacja, straty operacyjne, składki na fundusze społeczno-emerytalne. Pozycje niepodlegające odliczeniu obejmują wypłatę dywidend, niezatwierdzone fundusze rezerwowe, świadczenia dodatkowe, darowizny na cele charytatywne i sam podatek dochodowy.

 

Podatki od wynagrodzeń pracowników

Pracodawca jest odpowiedzialny za obliczenie, potrącenie i odprowadzenie podatku należnego od wynagrodzeń pracowników. Zeznanie podatkowe za ostatni rok kalendarzowy dla wszystkich pracowników musi być złożone nie później niż do 31 marca następnego roku.

Pracodawca ma obowiązek bezpośrednio odprowadzić: 3% do 6% wynagrodzenia dla systemu opieki zdrowotnej, 3,7% na ubezpieczenia emerytalne, 0,24% do 1,74% na fundusz wypadkowy i 0,3% na fundusz wypłacany w przypadku śmierci.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Według kodeksu spółek handlowych dokumenty księgowe muszą być przechowywane na terenie Indonezji przez okres 30 lat.

Księgi rachunkowe są zwykle prowadzone w IDR, w języku indonezyjskim. Po zatwierdzeniu przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków (DGT), księgi mogą być prowadzone w USD, w j. angielskim. DGT ustala również kurs wymiany dla księgowych i podatkowych płatności raz w tygodniu.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) objęte są (wg informacji Ministerstwa Finansów RI):

 • osoby mieszkające w Indonezji na stałe,
 • osoby przebywające w Indonezji ponad 183 dni w ciągu 12 miesięcy,

Stosowany jest progresywny system podatku dochodowego od osób fizycznych. Skala podatkowa przewiduje następujące stawki opodatkowania:

 • 5% - do 50 mln rupii indonezyjskich,
 • 15% - powyżej 50 mln do 250 mln rupii indonezyjskich,
 • 25% - powyżej 250 mln do 500 mln rupii indonezyjskich,
 • 30% - powyżej 500 mln rupii indonezyjskich

 

Przepisy dot. obowiązkowego stosowania waluty miejscowej (IDR) na terenie Indonezji w transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych

Zgodnie z rozporządzeniem Bank Indonesia, tj. banku centralnego Indonezji, nr 17/3/PBI/2015 z dn. 31.03.2015, począwszy od 1 lipca 2015 r. wszystkie transakcje finansowe (gotówkowe i bezgotówkowe) na terenie Indonezji wykonywane przez osoby prywatne i podmioty gospodarcze muszą być przeprowadzane w walucie miejscowej, tj. rupii indonezyjskiej (IDR). Oznacza to zmianę przepisów obowiązujących od 2011 r., które zezwalały na zastosowanie obcej waluty w transakcjach finansowych, w przypadku, jeśli współpracujące ze sobą podmioty przewidziały taką możliwość w kontrakcie.

Powyższe przepisy stosuje się w przypadku:

 • każdej transakcji, której celem jest zapłata za produkt lub usługę,
 • innych rozliczeń zobowiązań w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • innych transakcji finansowych.

Oferty handlowe przedstawiane potencjalnym klientom przed faktycznym dokonaniem transakcji, muszą być również wyrażane w walucie miejscowej.

Obowiązku wykorzystania IDR nie stosuje się w przypadku:

 • wybranych transakcji związanych z budżetem krajowym,
 • przyjęcia dotacji z zagranicy lub udzielania dotacji dla innego państwa,
 • międzynarodowych transakcji handlowych, na które składają się:
  • import towarów spoza indonezyjskiego obszaru celnego,
  • eksport towarów poza indonezyjski obszar celny,
  • dostawy transgraniczne

Usługi logistyczne takie jak np. załadunek / rozładunek kontenerów, składowanie kontenerów nie są traktowane jako transakcje międzynarodowe i w tym przypadku istnieje obowiązek użycia IDR.

 • oszczędności bankowych w walutach obcych,
 • międzynarodowych transakcji finansowych.

Naruszenie obowiązkowego stosowania rupii w transakcjach bezgotówkowych może podlegać następującym karom:

 • pisemne ostrzeżenie,
 • kara administracyjna w wysokości 1% wartości transakcji; i / lub,
 • zakaz angażowania się w transakcje płatnicze

Bank Indonezja ma prawo do wyznaczenia odpowiednich instytucji rządowych, które będą mieć prawo do nakładania kar. Niestosowanie się do obowiązujących przepisów przez inwestorów zagranicznych, może doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Indonezji przez Indonezyjską Radę Koordynacji Inwestycji (BKPM).

 

Źródła informacji o indonezyjskim systemie podatkowym

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert