Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWybrane formy wsparcia dla polskich eksporterów i inwestorów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Tomasz Piętka | 2016-04-12 18:42:23
indonezja, promocja, reklama

Programy promocji polskich przedsiębiorstw

Finansowe Wspieranie Eksportu

Na mocy Programu Rządowego "Finansowe Wspieranie Eksportu", Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), www.bgk.pl, udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Zasady uznawania eksportowanych towarów lub usług za „produkt polski" określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r.

Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu każdorazowo indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem.

Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (www.kuke.com.pl).

Program rządowy "Finansowe Wspieranie Eksportu" przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy,
 • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio,
 • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego.

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego, stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

 • Postfinansowanie akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych,
 • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych,
 • Dyskonto należności z akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych,
 • Prefinansowanie eksportu.

W przypadku kredytu dla banku nabywcy, lista banków w Indonezji, z którymi BGK mógłby zawrzeć transakcję wygląda następująco: Bank Indonesia, Astra International TBK PT, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia (Persero) - Bank BNI, Bank Danamon Indonesia Tbk.

Powyższa lista banków ma charakter informacyjny. Jeśli nie występuje na niej bank, z którym współpracuje Państwa Kontrahent, BGK po otrzymaniu informacji na temat konkretnego banku, będzie mógł sprawdzić możliwość wyznaczenia limitu na transakcje z tym bankiem.

 

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Program DOKE umożliwia bankom komercyjnym oferowanie średnio- i długoterminowych kredytów na eksport polskich towarów i usług o stałej stopie procentowej CIRR przez cały okres kredytowania bez obawy, że krótkoterminowe stopy procentowe wzrosną.

Pozwala oferować zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług kredyty eksportowe o okresie spłaty powyżej 2 lat na warunkach identycznych z tymi, jakie oferowane są przez inne kraje OECD. BGK administruje środkami budżetowymi przeznaczanymi na dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych zgromadzonymi na wyodrębnionym w tym banku rachunku (tzw. rachunku DOKE).

Szczegółowe informacje dot. powyższych oraz dodatkowych form wsparcia, jakie oferowane są polskim przedsiębiorcom przez Bank Gospodarswa Krajowego, uzyskają Państwo kontaktując się z Departamentem Finansowania Handlu Zagranicznego BGK, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; tel.: +48 22 596 58 05; fax: +48 22 522 91 28; e-mail: dfhz@bgk.pl

 

Fundusz Ekspansji Zagranicznej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.

Oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz wspiera ekspansję zagraniczną poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty należące do polskich spółek.

Firmy zainteresowane współpracą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej lub otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem: fez@tfibgk.com.pl

 

Polskie rządowe kredyty eksportowe przeznaczone na finansowanie dostaw z Polski

Zgodnie z Konsensusem OECD ("Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych" - Arrangement on Officially Supported Export Credits), kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu z Polski mogą być udzielane na warunkach komercyjnych lub na zasadach preferencyjnych w formie tzw. pomocy wiązanej (tied aid). Do korzystania z kredytów w ramach pomocy wiązanej uprawnione są wybrane kraje rozwijające się, znajdujące się na liście publikowanej przez OECD, w zależności od Dochodu Narodowego Brutto per capita (na osobę). Warunki finansowe kredytu w ramach pomocy wiązanej są preferencyjne w porównaniu do warunków rynkowych poprzez niższe oprocentowanie, dłuższy okres karencji oraz termin spłaty, zapewniając min. 35% poziom dotowania.
Więcej informacji do uzyskania na stronach internetowych Ministerstwa Finansów RP: www.finanse.mf.gov.pl.

 

Ubezpieczenia kredytów eksportowych

Oficjalne wsparcie kredytów i kontraktów eksportowych w formie ubezpieczeń i gwarancji prowadzone jest w Polsce przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), która administruje systemem gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń i gwarancji eksportowych. Więcej informacji: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), www.kuke.com.pl

 

Program De Minimis

 • Pomoc na branżowe projekty promocyjne dotyczące eksportu,
 • Pomoc na certyfikaty eksportowe,
 • Pomoc na przedsięwzięcia promocyjne i wspierające eksport,
 • Pomoc na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport.

Więcej informacji na temat ww. programów na poniższej stronie internetowej:

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/finansowanie/De-Minimis

 

Program operacyjny „Inteligentny Rozwój”

Za zarządzanie Programem Inteligentny Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Rozwoju. Funkcję Instytucji Wdrażającej pełnią: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

Więcej o programie na stronie internetowej: www.poir.gov.pl

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert